קישור ללוח פעילות בחופשות

כאן תוכלו למצוא את ימי הפעילות של הצהרון במהלך החופשות בבית הספר