מערכת צלצולים

סדרי החיים בבית הספר: "כדי שהשונים יוכלו לחיות יחדיו באו הסדר, החוק, הוויתור ואפילו השוויון" השופט חיים כהן.

שיעור

משעה

עד שעה

כניסת תלמידים לכיתות
7:55
7:55
כניסת מורות לכיתות וקריאת בוקר
8:00
8:10
שעור ראשון
8:10
8:55
שעור שני
8:55
9:40
הפסקת אוכל
9:40
9:55
הפסקה
9:55
10:20
שיעור שלישי
10:20
11:05
שעור רביעי
11:05
11:50
הפסקה
11:50
12:05
שעור חמישי
12:05
12:50
שעור שישי
12:50
1:30
הפסקה
1:30
1:35
שעור שביעי
1:35
2:20
שעור שמיני
2:20
3:05