מפגש מועצות תלמידים דקל-אריאל.

חברי מועצת התלמידים בהנהגת המורה גל נפגשו עם חברי מועצת התלמידים של בית ספר "אריאל" ליום של עשייה, שיתוף, קידום ערכים ולמידה. אנו מעריכים את פועלה של מועצת התלמידים לטובת כלל קהילת בית הספר!